کادر آموزشی و اجرایی


کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه

کادر آموزشی و اجرایی

کادر آموزشی

معصومه ابوطالبی

معصومه ابوطالبی

مسئول پایه سوم

خانم یزدان

خانم یزدان

مسئول پایه دوم

فائزه اسماعیلی

فائزه اسماعیلی

مسئول پایه پیش دبستان

کادر اجرایی

آقای مسلم گلکار

آقای مسلم گلکار

معاون فرهنگی

رضا کوه پور

رضا کوه پور

مسئول رسانه و IT

مهناز روشن

مهناز روشن

مسئول دپارتمان زبان

فاطمه دهلوی

فاطمه دهلوی

مدیریت دوره اول سلام یاسین